PREMIE VOOR ZONNEPANELEN 2021

Alle informatie ook te vinden op https://www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie

PREMIE ZONNEPANELEN

Vanaf

1 januari 2021

 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het distributienet voor 1 januari 2014 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.

In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro

Omvormer

vermogen

 • Deze premie is er voor kleine installaties van fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.

De premie is eenmalig en beperkt

 • tot 1 premie per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen

 • en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.

RESCert installateur

 • De nieuwe zonnepanelen moeten door RESCert-installateur op het dak van een gebouw worden geplaatst.
   

 • Lamont energietechniek is een RESCert gecertificeerd installateur van hernieuwbare energie en beschikt over de nodige certificaten.

Premie loopt van 2021 tot eind 2024

De premie kan worden toegekend als:
 

 • achter het aansluitingspunt nog geen fotovoltaïsche installatie in dienst is of was
   

 • de geplaatste PV-installatie uiterlijk 3 maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld is
   

 • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de PV-installatie ingediend is.